Mensen maken zuidoost

Organisatie

De aanvragen die het Fonds voor Zuidoost ontvangt, worden beoordeeld door het buurtcomité. Dit buurtcomité bestaat uit personen, die wonen of werken in verschillende buurten van Amsterdam Zuidoost. Ze kennen hun buurt goed en zijn actief op zoek naar ideeën. De vergaderingen van het buurtcomité worden voorgezeten door de projectleider van Fonds voor Zuidoost.

Terence Oosterling

Terence Oosterling is geboren en getogen in Zuidoost en woont na een aantal jaren Amsterdam Oost weer in ‘zijn’ geliefde Zuidoost. Zijn hart gaat sneller kloppen wanneer hij actief kan bijdragen aan sociaal maatschappelijke initiatieven. Zo heeft hij in het verleden o.a. gratis hardlooptrainingen gegeven in het Gaasperpark en als vrijwilliger gewerkt in Ghana. Terence werkt als veranderkundig adviseur bij een gemeente en besteed zijn vrije tijd aan sport, kunst en cultuur.

“De voornaamste reden dat ik bij Fonds voor Zuidoost zit, is omdat ik anderen altijd wil ‘helpen’. Als het helpen ook nog eens zorgt voor verrijking en ontplooiing van (de bewoners van) Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, dan is het voor mij een win-win situatie.”

Lesny Heikerk

Lesny Heikerk is een actieve bewoner in Zuidoost die veel op het gebied van kunst, cultuur en welzijn heeft gedaan en nog steeds doet in Zuidoost. Als psycholoog gespecialiseerd in kinderen en jeugd ontwikkelt en voert zij verschillende sociaal-maatschappelijke projecten uit. Daarnaast is zij momenteel projectleider en ouder- en jongerencoach bij het Weekend College Amsterdam ZO en geeft zij bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost theaterlessen.

“Geboren en getogen in Zuidoost, ligt mijn hart hier en bij alle talenten en mooie ideeën die buurtbewoners hebben om Zuidoost nog mooier en rijker te maken dan het al is. Als ik mijn bijdrage kan leveren bij het vervullen van deze mooie ideeën doe ik dit met de volle 100 procent. En daarom zit ik bij het Fonds voor Zuidoost om deze dromen en ideeën van buurtbewoners in vervulling te brengen en bij te dragen aan een Zuidoost dat onze harten nog meer doet verwarmen.”

 

Johannes van den Akker

Johannes van den Akker is als kloosterabt en ondernemer actief betrokken in Zuidoost. Het Kleiklooster is een spirituele en gastvrije plek in de K-buurt, waar o.a. dakloze gezinnen tijdelijk onderdak vinden. Hij houdt ervan om te ondernemen met idealen, zoals met het kloosterbier uit de Bijlmer van Brouwerij Kleiburg. Hij is graag op de hoogte van alle (en af en toe betrokken bij) nieuwe ontwikkelingen die er gaande zijn in Zuidoost.

“Het lijkt mij heel leuk om mijn netwerk in te zetten en uit te breiden in Zuidoost, zodat zoveel mogelijk mensen en bedrijven zich verbinden en herkennen in het fonds. Fonds voor Zuidoost is een ideale manier om de mooie ideeën die mensen hebben ook te laten gebeuren i.p.v. dat ze stranden in de aanvraagpapiermolen.”

Photo Credit: Studio Shei

Johan Janssen

Geboren en opgegroeid in de Bos en Lommerbuurt, is 45 jaar geleden verhuisd naar de Bijlmer. Het ging niet geheel van harte maar na een half jaar wilde hij nooit meer terug. Eenmaal geen werknemer meer, stortte hij zich op de rijke cultuur van Zuidoost. Johan is op elk belangrijk gebeuren in Zuidoost te vinden. Hij maakt foto’s bij optredens van kawina groepen tot aan diverse culturele evenementen zoals het Black Magic Woman Festival.

“Een beetje overdreven misschien, maar ik zeg altijd dat er meer talent is in één vierkante kilometer Zuidoost, dan in de rest van Nederland bij elkaar, dus ja, natuurlijk wil ik meewerken aan Fonds voor Zuidoost.”

Photo Credit: Studio Shei

Pamela Salazar

“Mijn naam is Pamela Salazar en ik ben sinds enkele jaren actief als zelfstandig ondernemer (haarstylist/colorist). Ik ben zelf begonnen als huurder en heb momenteel een eigen plek in Zuidoost, een haarsalon genaamd In Pam’s chair.
Ik ben gespecialiseerd in het verven van donker en dik haar. Ik geef ook föhn/styling workshops en verhuur stoelen aan andere beginnende kappers.

Voor mij is er geen mooier stadsdeel in Amsterdam. Het feit dat ik deel uit mag maken van Fonds voor Zuidoost voor Stadsdeel Amsterdam Zuidoost geeft mij een volwaardig gevoel het juiste steentje bij te dragen aan de groei en bloei van ons stadsdeel. Mijn prioriteit ligt in het verbinden van de mensen en het verhogen van de samenhorigheid in de buurt. Bijzondere momenten ontstaan door momenten te organiseren waarop ze kunnen ontstaan.”

Ad Grool

“Ad Grool woont 20 jaar in Zuidoost na in bijna alle provincies te hebben gewerkt. Wat mij opvalt is dat elk gebied een eigen sfeer, cultuur, taal en gewoonten kent. Dat geldt natuurlijk ook voor Zuidoost, maar er is een belangrijk verschil met andere streken in Nederland. Zuidoost heeft niet één sfeer, cultuur, taal en gewoonten, maar een veelvoud ervan, vanwege de verschillende achtergronden. Dat maakt Zuidoost uniek, maar wat wel jammer is dat mogelijkheden niet altijd benut worden: bewoners blijven sterk gericht op de eigen groep, zodat we in Zuidoost meer naast elkaar dan met elkaar leven.

Al jarenlang zet ik mij als vrijwilliger in voor bewoners in Zuidoost: computerles geven aan oudere mensen; stichtingen helpen om richting te geven aan hun activiteiten, plannen te maken en financiering te vinden; workshops verzorgen aan bewoners die vanuit een uitkeringssituatie een onderneming willen beginnen; coachen van starters; ontwerpen van logo’s , flyers en affiches voor stichtingen en starters; op wijkniveau betrokken zijn bij transities waar Zuidoost mee te maken krijgt (van het gas af, buurtenergie, duurzaamheid, eenzaamheid en zorg voor elkaar). Vooral bij groepsactiviteiten vind ik het bijzonder om te merken dat mensen met een verschillende achtergrond elkaar gaandeweg leren kennen, gaan samenwerken en de ander gaan waarderen. Van het Fonds voor Zuidoost verwacht ik een stimulans om de vele mogelijkheden die Zuidoost in zich heeft ook tot verdere ontplooiing te brengen.”

Tsolere Arakelian

Tsolere Arakelian is Libanees en haar roots liggen in Armenië. Ze is geboren en getogen in Libanon. In 2012 verhuisde ze voor haar studie naar Parijs. Daarna zetten ze haar doctoraatsonderzoek voort in Luxemburg, waar zij actief bijdroeg aan het werven van fondsen voor kankeronderzoek door het verkoop van handgemaakte gadgets. In 2018 verhuisde ze naar Amsterdam-Zuidoost waar zij besloot de komende jaren te blijven wonen, gefascineerd door het samenkomen van verschillende culturen, natuur en levensstijl. Ze werkt in Leiden als onderzoeker.

“{Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen. Handelingen 20:35}. Ik leef met het onbeschrijfelijke gevoel van zelfvoldoening om te kunnen geven. Om aan een persoon, aan een buurt, aan een land en aan de wereld te geven. De voldoening die ik voel is één van de grootste geschenken die ik ooit zou kunnen vragen. Ik hoop dat ik kan geven aan Zuidoost en zijn gemeenschap voor een beter leven en toekomst”

Ingrid Ramdien

“Ik ben Ingrid Ramdien ,woon al 35 jaar in Amsterdam Zuidoost , werk ook al meer dan 35 jaar in het bedrijfsleven grotendeel, in de bankensector.
Als bewoonster van Zuidoost ben  ik al jaren actief in Zuidoost  met het organiseren van allerlei activiteiten.Bij de FNV was ik de projectleider/subsidiegever  van het Buurvrouwennetwerk Zuidoost.Ik ben als lid van het Pteam in Amsterdam Zuidoost actief bezig om eenzaamheid bij ouderen  te verzachten. Ook ben ik bruggenbouwer tussen organisaties , vooral  in Zuidoost en West.Ik denk graag mee met mensen. Wil me graag inzetten voor Fonds voor Zuidoost. De populatie in Zuidoost is heel divers.Fonds voor Zuidoost lijkt me de ideale handvat om de verschillende culturen met hun ideeen samen te brengen maar ook om bewoners te stimuleren actief en creatief te zijn in hun buurt.”

Johan Bosgraaf

Johan Bosgraaf is cameraman en fotograaf. Na jaren binnen de “ring” te hebben gewoond, woont hij sinds een jaar in Zuidoost en het bevalt meer dan goed. Elke dag ontdekt hij weer nieuwe aspecten aan het dynamische stadsdeel en het blijft verbazen hoeveel er gebeurt op zoveel verschillende vlakken.

“Mijn kinderen gaan naar de basisschool in Zuidoost en het maakt mij nieuwsgierig naar wat er leeft in de buurt. Ik wil graag betrokken zijn bij mijn omgeving, dat doe ik door te helpen op school en ik denk dat het Fonds voor Zuidoost een goed inzicht geeft in wat er leeft in de buurt, wat mensen bezig houd en daar help ik graag aan mee.”

Anna Lisa Albers

Ik ben moeder van vier kinderen, medisch antropoloog, hbo-verpleegkundige in opleiding en sinds twee jaar trotse bewoner van zuidoost.

Na mijn studententijd in Amsterdam (wat zich vooral binnen de ring afspeelde) en bijna 10 jaar wonen en werken in zuidelijk Afrika, voelt wonen in de bijlmer als een perfecte compromis. Mijn kinderen en ik genieten hier dagelijks van de diversiteit in geuren, kleuren, smaken, geluiden en gewoontes.

De uitdagingen van de buurt en haar bewoners aan de andere kant ontgaan mij ook niet. Door mijn kinderen en hun klasgenootjes op school en vriendjes uit de buurt, groei ik mee in het begrijpen van de problemen die spelen op sociaal-economisch vlak en wat dit betekent in ons eigen leven en in dat van de mensen om ons heen. Ik maak me soms zorgen, over de veiligheid en toekomst van mijn eigen kinderen en de kinderen van anderen in de buurt.

Het is niks voor mij om die toekomst rustig achterover leunend af te wachten. Daarom ben ik blij dat ik als lid van het buurtcomité van Fonds voor Zuidoost iets kan betekenen voor onze buurt!

Sandy Elsaify

Sandy Elsaify-van Hulssen, geboren in ’t Centrum. Heeft in bijna alle stadsdelen gewoond, behalve West. Zij bleef ‘plakken’ in Zuidoost sinds 2002. ‘Het voelt als een dorp in de grote stad, waar iedereen elkaar kent en waar nodig helpt.

Zij heeft in Zuidoost een schoonheidspraktijk voor vrouwen (Experience Your Wellness), met als uitgangspunt dat alles al mooi is aan elke vrouw, echter met natuurlijke producten nog mooier kan worden (waardoor zijzelf het ook ziet!). Zij coacht in haar praktijk ook vrouwen op gebied van alle levensvragen en geef groepstrainingen in Amsterdam Oost in samenwerking met Stichting Prachtvrouw. Deze trainingen zijn voor NUG’ ers (niet uitkeringsgerechtigden, die zich wel willen ontwikkelen naar (vrijwilligers-) werk of ’n opleiding). Zij is twee jaar voorzitter van de Ouder Raad van OBS Bijlmerhorst geweest. ‘Voor mij is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en ik stimuleerde en informeerde middels mijn voorzitterschap ouders over de voordelen die het hun gaat opleveren wanneer ze hierin tijd investeren. Ik realiseerde me dat door diverse redenen dit niet altijd mogelijk was, echter op individueel niveau hielp ik ouders hiermee of verwees hen door naar de juiste instantie(s).’

Welke speerpunten voor mij belangrijk zijn in Zuidoost: ontwikkeling van kinderen en vrouwen op elk gebied in hun leven. Ik geloof namelijk dat wanneer een kind ziet dat de moeder zich ontwikkeld, zijzelf ook gemakkelijker verder ontwikkelen. Wat mij betreft zijn bv Kunst, cultuur, zang en dans, taalles of Empowerment hier prachtige middelen voor, echter dat bepalen de bewoners zelf. En dat is ook de reden dat ik graag bij Fonds voor Zuidoost wilde deelnemen. Kracht geven aan de bewoners en hen de projecten laten aandragen waar behoefte aan is. Ik ‘help’ bewoners sterk worden met behulp van / vanuit het Fonds voor Zuidoost.’”

Initiatiefnemers:
Partners: