Criteria

Fonds voor Zuidoost valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om € 30.000 projectbudget voor Fonds voor Zuidoost bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren – het staat niet vast dat dit streefbedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Zuidoost mooie buurtinitiatieven ondersteunen. 

Tien keer per jaar komen de buurtcomitéleden – vrijwillig, betrokken buurtbewoners uit Zuidoost – bij elkaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de criteria en hun eigen kennis en expertise. Dat betekent dat er gemiddeld € 5.000 te verdelen is per vergadering – er moeten dus scherpe keuzes gemaakt worden. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel of gedeeltelijk binnen de criteria past maar niet toegekend wordt omdat er beter passende aanvragen zijn. 

  • de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdam Zuidoost.
  • het project vindt plaats in het Zuidoost;
  • het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
  • bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
  • participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
  • de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
  • er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
  • het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
  • waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam Zuidoost kan een aanvraag indienen. Je kunt maximaal €1.500 aanvragen bij ons buurtfonds.

Steun jouw buurt

Met jouw bijdrage kunnen wij prachtige buurtprojecten in Amsterdam Zuidoost ondersteunen!

© 2024 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer