Mensen maken zuidoost

Procedure

1) Beantwoord de vragen via ons digitaal aanvraagformulier: Mocht het echt niet lukken via het formulier vraag dan via de mail naar andere mogelijkheden.

2) Je ontvangt automatische ontvangstbevestiging en de projectleider checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.

3) Het Comité voor Zuidoost komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. Uiterlijk na twee weken krijg je de uitslag.

Let op: Fonds voor Zuidoost draagt niet achteraf bij aan een project. Dat wil zeggen dat je alleen aan kan vragen voor kosten die je maakt na de uitslag van je aanvraag.

4) Het comité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het Fonds voor Zuidoost. Je ontvangt een afwijzing.

Advies: Het comité brengt je met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

5) Als er geld wordt toegekend, dan ontvang je binnen 2 weken een mail van de projectleider van Fonds voor Zuidoost. In de brief worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. De eerste 50% van het toegekende bedrag wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief op je rekening gestort. De andere 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je de verantwoording samen met jouw bonnen/facturen en (enkele) foto’s hebt ingediend via onze website.

Crowdfunding

Wanneer je als aanvrager geïnteresseerd bent in crowdfunding dan kunnen wij je verder helpen. Fonds voor Zuidoost werkt hiervoor samen met Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) en introduceert je bij dit online platform. Deze introductie is zowel bij een toekenning als een afwijzing mogelijk. Om je project (deels) gefinancierd te krijgen zet je met Voor Je Buurt een crowdfundingcampagne op. Zij geven een korte workshop en helpen je met het opzetten van de campagne om zo extra financiële middelen en draagvlak voor je project te werven.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: