Mensen maken zuidoost

Over Fonds voor Zuidoost

Het Fonds voor Zuidoost is een laagdrempelig fonds waar iedereen op een makkelijke manier een projectidee kan neerleggen. Projecten worden aangedragen door bewoners en organisaties en het geld wordt verzameld en weer uitgedeeld door andere mensen uit Zuidoost. Wij zijn dus een fonds voor en door bewoners. Buurtbewoners weten immers wat er speelt en wat belangrijk is voor hen en voor de buurt. Er is gezocht naar een praktische vorm om het fonds tot zijn recht te laten komen. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen aan organisaties anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven.

Totstandkoming

Het Fonds voor Zuioost is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Amsterdams Fonds voor de Kunst, die de opstart en de eerste projecten hebben gefinancierd. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het Fonds benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Het Fonds voor Zuioost is een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit betekent dat het fonds de ANBI status heeft, gebruik mag maken van de kennis en expertise van het Cultuurfonds en dat de administratie en afhandeling van de aanvragen verloopt via de ervaren medewerkers van het Cultuurfonds.

Partners

Prins-Bernhard-Cultuurfonds
AFK
LFN
Initiatiefnemers:
Beheerd door: